قوانین

«دی جی ارز»  تحت هیچ شرایطی در حوزه فعالیت مرتبط با صرافی ها از جمله قیمتها، خرید و فروش ارز اسکناس و حواله ورود پیدا نکرده و نخواهد کرد  

*«دی جی ارز» بدون تایید هویت افراد هیچگونه خدماتی ارائه نمی دهد 

* در صورت مشاهده تخلف از سوی کاربران که به هر دلیلی قصد فریب سایت را دارند و می خواهند از طریق حسابهای هکی ، کارتهای دزدی و  یا مبالغی جهت پولشویی از سایت خرید انجام دهند ، مبلغ آنها بلوکه حساب کاربرمعلق گردیده و به مراجع ذیصلاح اطلاع داده خواهد شد.

* اگرکاربری حساب خود را در اختیار شخص دیگری جهت معاملات قرار دهد در صورت مشاهده حساب کاربر مسدود خواهد شد.

* در صورت ثبت نادرست حساب ارزی جهت خرید ارز ، سایت« دی جی ارز» هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.

* وبسایت« دی جی ارز» بصورت مستقل کار می کند و با هیچ سازمان و یا گروهی در ارتباط نمی باشد.

* با ثبت نام و ثبت سفارش در سایت دی جی ارز کاربر تائید می کند که موارد فوق را مطالعه و پذیرفته است